top of page

Jarmila Hamplová každoročně pořádá duchovní kurzy ve Fit centru MANDALA, v případě zájmu také v Praze. Účelem kurzů je se duševně rozvíjet, vzdělávat

a najít světlo na této planetě.

KURZY

Duchovní
s Jarmilou Hamplovou

NOVÁ TRANSFORMAČNÍ CESTA MYSLI K PROBUZENÍ A PLNÉMU
VĚDOMÍ

Namasthe


Přináším pro Vás revoluční, nový transformační proces mysli. Bude se jednat o několik po sobě jdoucích kurzů, a to vždy v sobotu od 9 -12 hod. konaných výhradně v Opavě, na mém Fit centru Mandala Jarmily Hamplové. Jarmila  Hamplová je plně transformovaná, osvícená bytost, která dosáhla na svých studiích v Indii plného probuzeného vědomí. Je plně oprávněná vést lidstvo a předávat jim svou moudrost. Proto má naprosto plné oprávnění vás pozvat na Novou transformační cestu mysli a bytí k probuzení a přípravě plného vědomí.


To, co nyní započnu vytvářet, je důležitý moment pro všechny na této Planetě i v celé naší Galaxii.
Od září roku 2018, se Fenomén Zlatého Orbu, to znamená Nejvyšší Světlo, zesiluje a získává na velké síle.
Stává se z něj Nejvyšší Soucitné Světlo. Nejvyšší Soucitné Světlo, nám dává možnost být a stát se probuzeným a plně Vědomím člověkem.


Transformuje mysl lidí k plnému vědomí. Jakmile se dotkne Nejvyšší Soucitné Světlo lidí, přináší ohromné změny do jejich života a lidé se začnou cítit být naplnění a prožívají radost.


Finanční rovina bytí se začne měnit k lepšímu, taktéž naše zdraví, vztahy v rodině i partnerské vztahy.
Tématem kurzu je Nenávist a žárlivost. Víme, že naše mysl obsahuje sedm negativních kvalit, které fungují jako 
vědomé programy v celé naší Galaxii a Vesmíru.

 

Postupně budeme pracovat na dalších negativních kvalitách, jako je zranění ublížení, necitlivost, neautentičnost a lži. Dalšími budou vědomí naší přirozenosti, čili přirozenost, souzení a posuzování, vědomí nevděčnosti, samozřejmost, závislost jeden na druhém a následná dysfunkčnost v životech a utrpení.
Též pomatení mysli.


Více informací získáte na kurzu, který nabízím k užití dne 27.7.2019 od 9 - 12 hod.

DSC_0022d.jpg

Obsahem kurzu jsou: přednášky a meditace, Nejvyšší Soucitné Světlo. Předání zpracovaných a ucelených informací i v tištěné podobě. Oblečení čisté, civilní. Při meditacích budete moci sedět na židli nebo nejlépe na podložce na zemi. Proto můžete mít i volné oblečení, jako jsou např tepláková souprava.


V ceně kurzu není zajištění ubytování, cestovní výdaje, jídlo a pití. A certifikát nebo diplom. Toto již neposkytuji.
Cena kurzu: Přihlášení a platba do 22.7. 2018 je 750 Kč

Přihlášení a platba od 22.7. -  26.7. 2018 je 1 000 Kč

Maximální kapacita je 20 osob. Po naplnění kapacity míst, vám bude odeslán email o nemožnosti se již přihlásit.


Následné organizační informace, pošleme každému řádně přihlášenému účastníkovi, již do jeho soukromé korespondence. S láskou nabízím všem, kteří chtějí pomoci k transformaci své vlastní a i našeho lidstva.
Velmi se těším na to, že za mnou přijedete z celé České republiky, i ze Slovenské krajiny. 


Platba předem na číslo účtu, které obdržíte po emailovém přihlášení na můj email:  mandalaopava@email.cz Platba slouží pro vás i jako daňový doklad, vše si řádně podle svých potřeb vypište do zpráv pro příjemce a zpráv pro vás.
Upozornění: V případě následného odhlášení, se platba již nevrací. Budete již v mé evidenci na FÚ.


Namasthe Jarmila

Shamballa
Cesta ve Vědomí - úterní přednáška

Tato lekce je spojená s duchovní přednáškou, která se dotýká jak minulosti naší Planety Terra Gai, tak i její budoucnosti. Přináší hluboké duchovní poznání, transformuje naší mysl a propojuje její všechny roviny bytí. Součástí přednášky je i Atma meditace. 

Při meditaci se v současnosti pracuje s Gayatri Mantrou, která je speciálně vytvořená na rozpuštění negativní karmy, je taktéž považována za vrcholnou z Védických Manter a její původ je spojován se samotným počátkem Času. Její síla se následně promítá v mnoha dimenzích. Vede k Osvícení. Následně přecházíme na Japa Kriya, kde Japa znamená opakování Božského jména. Samotná Mantra znamená Ochranu mysli a také srdeční modlitbu. Mantra je sama Bohem. Opakování této Mantry přivede člověka k Narayanovi, který je formou vědomí bez formy. Absolutní realitou. Když se naše mysl pohrouží do opakování, Mantra splyne s naší Pránou. Nakonec bude mysl rozpuštěná v Božském vědomí. Očištuje, zklidňuje mysl a naplňuje jí pozitivitou. Pomáhá rozpouštět  Ego v Božské Lásce. Spaluje Karmu. Podporuje stálé spojení s Božstvím. Pomáhá dosáhnout seberealizace. Vytváří Shravana Bhakti.

Následuje Triniti Meditace. Praktikováním Triniti Meditace, využíváme propojení těla a mysli, abychom pozvedli a očistili naše podvědomí.

Triniti meditace používá trojúhelníky, které symbolizují Otce, Syna a Ducha Svatého nebo Brahmu, Vishnu a Shivu. Také Božího Otce, Božího Syna a Boží Matku. Trinity také reprezentuje cestu duše od Božství k člověku a následně zpět k Božství. Praktikováním Trinity Meditace je Božská Láska přivedena do těla člověka a vyzařována do okruhu jednoho kilometru. 

Očištuje smysly, dech a fyzické orgány. Očištuje hlavní energetické body v těle, uklidnuje mysl pozitivitou, Láskou a radostí. Naplnuje tělo Božským jménem, očištuje podvědomí od sedmi negativních kvalit, zlepšuje koncentraci, činní člověka více orientovaným do srdce. Vytváří Kirtana Bhakti.

Při těchto popsaných meditacích je společně se mnou přítomen Sri Swami Vishwananda a Mahavtar Babají, také Božská Matka. Kteří zastupují tyto tři již zmíněné Duchovní principy na Zemi a mým prostřednictvím Avatara jsou následně předány pro Vás všechny, kteří hledáte Duchovní cestu, vedoucí k Osvícení, Transcendenci a následné Transformaci ve Vašem Vědomí jako jednotlivce s přímým vlivem na okolí a naší Planetu Terra Gáia, tuto dimezi jako celek. Následně uvolňuje přístup do Vyšší Oktávy ve Vesmíru.

Jarmila Hamplová, Fit centrum MANDALA Opava
Jarmila Hamplová, Fit centrum MANDALA Opava
Zdroj, Synchonicity, Fenomén zlatého
orbu, Zlatá magie

Připravila jsem pro Vás Duchovní cestu ve Vědomí a nalezení smyslu života. Nový kurz na kterém bude každý

z Vás více než z mého srdce vítán. Jedná se o Zdroj

a Synchronicity, Fenomén Zlatého Orbu, Zlaté Magie.

Smyslem kurzu je pomoct najít a naplnit všechny oblasti Vašeho života. Duchovní Fenomén Zlatý Orb, Zlaté Světlo, je Síla, která přesahuje vše. Dostáváme Milost Boží, která se mění v Zázraky. Rozsah a hloubku Transformace. Je to největší Dar, který můžete v životě obdržet.
Spojení se Zdrojem, je největší požehnání a privilegium ve Vašem životě. Je vstupem, do Magických Zón Léčení, Lásky, Moci a Síly. Vstup do Pole nekonečných možností.

Vytváření Harmonie, Lásky, Prosperity a Bohatství. Najdete řešení všech Vašich problémů. Otevře se Vám Zlatá Magická řeka Zázraků. Vstup z omezeného Vědomí do Neomezeného Vědomí. Vstup do Vědomí Jednoty. Je to posun do Transcendentálního Světa, schopnost vytvářet kreativitu. Hluboké odpuštění mimo čas a prostor.

Součástí výuky na tomto kurzu je také předání SOUL SYNC Meditace, kterou vytvořila Preetaji

Bůh Anubis

Transformační proces Duše

Okamžik pravdy a prozření

Hlavní myšlenkou tohoto kurzu, je linie, jenž promlouvá celým textem jako poselstvím Boha Anubise. Ten nám všem svými odkazy sděluje zásadní informace o celém procesu transformaci Duše. Aspekty, které lze vnímat každou buňkou i části našeho těla, zde všude se střetává nekonečný Vesmír. Propojením rovin, které se nám tímto otevírají nám poskytují nalezení moudrosti věků, které můžeme plně využít i v dnešních dnech.

Zavede nás opět ke Světlu a obnoví naše fyzické síly. Bůh Anubis nás vede k poznáví a dosažení nad rámec Multidimenzioality a Interdimenzioality, daleko a vysoko za hranice našeho Vědomí. Učí nás respektu a hledání Boha.

V komunikaci a napojení na Boha Anubise, se v nás otevírají nové obzory. Až doposud byly informace ukryty za stěnou nevědomosti. Naučíte se pracovat s informacemi, jenž vyvěrají z duálních propojení v rámci energetického systému člověka. Konfrontace dobra a zla, ženského a mužského aspektu, dne a noci, komunikace a realizace přes Centrum naší Duchovní Síly.

Květ života se rozvijí a my neustále doplňujeme a otevíráme nové možnosti. Díky těmto informacím roste Vědomí naší Duše i Duchovnost.

Jarila Hamplová, Fitcntrum MANDALA Opava
Bůh Anubis
CROSSTALK

Crosstalk je centrum vesmírného komunikačního propojení. Vodítkem nám je již samotné pojmenování, které je sousloví Cross a Talk. Cross znamená v překladu průsečík, propojení, střed. Talk je významem diskuze, hovoru či komunikace. Z toho vyplývá, že Crosstalk je splynutí souvislostí, středem sjednocení a informačním pojítkem.

Tímto propojením vzniká Stopa, která je jako chladné místo, jenž obsahuje 10% oblasti toho, čemu my říkáme Nebe. A tato Stopa se nese do "nekonečna".

V této souvislosti lze říct, že Crosstalk je středobodem Multiversa.

Naše projekce a reality mají v rámci Multiversa různé úrovně. Jedná se o Bytí naší dimenze, které se mnohdy nachází velmi těžkých rovinách a v rozsahu Vědomí reality skrze Crosstalk často navštěvují.

Skrze Crosstalk lze Vědomím vstoupit, konat, působit, získávat odpovědi a čerpat informace pro naší tvorbu, a to na základě lámání času, tvorby dimenzí a metafyziky budoucnosti realit, které se mohou odehrát a vycházejí z našeho adekvátního času a naší reality.

Náš Vesmír je pouhým zlomkem Multiversa s nekonečnou řadou Vesmírů. Středobodem těchto světů je Crosstalk. Objevme společně nové obzory. Otevřete se možnostem napojení a pracujte s informacemi, jež Multiversum každým okamžikem generuje.

Plazma

Plazma je součástí našich neviditelných těl, našich energetických obalů, zvaných Aura a zodpovídá přímo za naše zdraví a imunitní systém. Na Plazmě se projevují veškerá onemocnění, která jsou projevenou součástí v našem životě.

A to ve všech směrech, které můžeme zaznamenat na fyzické

rovině, kde patří ekzémy, periorální dermatitidy, záněty kůže, očí, všechny nemoci, které si jen dovedeme představit, ale i ty, které si představit nedovedeme.

Plazma je v překladu světlo. Tento energetický obal se skládá

z elektronů, protonů a neutronů. Když dochází ke zpomalení těchto částic, přicházíme do matrice a do materiálního světa. Pak se také dostáváme do tzv. přechodové části Plazmy, čili do negativního stavu. Proto je stále důležité udržovat si Plazmu ve vyšších vibracích, tak aby do našeho fyzického těla nemohli přicházet nemoci.

Každá nemoc má několik fází, úrovní a příčin vzniku. Zásadním zdrojem zrodu onemocnění je nesprávné zacházení s tělem. Konkrétně se jedná například o prochladnutí, při nedostatečném oblečení. Také nadměrná zátěž, a to jak na fyzické tak duchovní úrovni. Na hmotné rovině je to jakákoli namáhavá fyzická

práce, která pro tělo znamená jednostranné zatížení, ale také nepřiměřená zátěž způsobena vysokými dávkami tréninku v různých oblastech sportu.

Do nesprávného zacházení s tělem patří i přepínání se na duchovní rovině. Nadměrné množství klientů, kteří budou chtít Vaši pomoc, ať už z hlediska výkladu budoucnosti, odblokování, diagnostiky, testování, léčení apod. Pracujete-li s jakýmkoli vysokovibračním nebo multidimenzionálním systémem,

i toto může v nadměrné míře vést k vyčerpání organismu. Každá léčebná technika, pomocí které léčíme druhé lidi, může být použita (čili aktivní), jen po určitou dobu. Jakýkoli systém vysokých vibrací, na který se napojujeme, můžeme používat jen určitou poměrnou část, časový interval. Základem těchto

napojení je pak napojení na naše Vyšší já, které je i ve všednodenním životě stálé, čili konstantní a neměnné. Neustále je potřeba být v pozitivním stavu.

Nepracovat s rituály ani magií. Plazma a čištění Plazmy není magie, a ani do těchto systémů nepatří. Záměrně jsem použila slovo magie, bez členění a bližší specifikace, abychom

neuváděli v činnost sílu, kterou nechceme aktivovat. Je spousta léčitelů, tvůrců knih, jasnovidců, kteří i nevědomky s negativní energií pracují. Uvědomme si však, že žijeme v dualitě. Čili pokud pozitivní stav podpoří např. vznik systému Plazma, negativní stav má k těmto energiím také přístup. Plazma je v překladu léčení, prozáření, vyčištění a dočištění pomocí světla.

Jedná se o zvýšení světelných vibrací (čili Plazmy) na našich Aurických systémech, zvýšení kmitočtu elektronů, protonů, neutronů, čímž vzniká

neutrin (světlo) v našem energetickém obalu, a to na všech úrovních. Čili na úrovni éterického, emocionálního, mentálního a duchovního těla.

bottom of page