top of page

LÉČENÍ KYVADLEM

Při léčení kyvadlem, mám napojení na Ducha, který vše řídí. Jedná se

o odstranění Diskarnátů, Separátů, Disharmonických forem myšlení

a chování. Dále pak o léčení celého energetického a fyzického systému a to na všech úrovních, v nekonečných dimenzích a tělech. Tato metoda

je velmi účinná při všech nemocech

i velmi vážných (zkušenosti s několika druhy rakoviny). Také mám výborné výsledky při léčbě v psychiatrických ústavech. Dále pak, se dají vyčistit vztahy, prosperita, bloky způsobené černou magií a jiné... Nabízí se takřka neomezené možnosti.

Cena za léčení s odblokováním:

2.000,-

Objednávejte se na tel.:

+420 776 102 332

bottom of page